top of page

Broken Sand
Painting

Size: 40 x 60 cm 

1.1.jpg

Just like the waters caught in the tides, the mixture of sand fluctuates back and forth, telling a story of its journey. Here, the paint is meticulously applied in a way that creates the illusion of dense sand. The strain of being packed so tightly together forces the smoothed form to begin to burst. Veins of the Earth push outward. The piece emanates with the tension of awaiting the ground beneath our feet to burst open and break and let its story be known.

Podobnie jak wody złapane przez przypływy, mieszanina piasku waha się tam i z powrotem, opowiadając historię swojej podróży. Tutaj farba jest precyzyjnie nakładana w sposób tworzący iluzję gęstego piasku. Naprężenie związane z tak ciasnym upakowaniem powoduje, że wygładzona forma zaczyna pękać. Żyły Ziemi wypychają się na zewnątrz. Utwór emanuje napięciem oczekiwania, że ​​grunt pod naszymi stopami pęknie i pęknie, pozwalając poznać swoją historię.

2N0A1027_1.jpg
bottom of page