top of page

"Action"
painting

40 x 60 cm

actuion22.jpg
action.jpg

Fields of viscous white paint smear and crack upon the canvas. Connecting them are wild drips and splashes of paint. Their shape is accentuated against a blackened background and deep tones of gold. A labyrinthian maze emerges from the layers of organic marks. The abstracted sight feels sporadic and unplanned but embodies an infectious energy. It is the intangible nature of action made manifest.

Pola lepkiej białej farby rozmazują się i pękają na płótnie. Łączą je dzikie krople i plamy farby. Ich kształt podkreślony jest na poczerniałym tle i głębokich tonach złota. Z warstw organicznych śladów wyłania się labirynt labirynt. Wyabstrahowany widok wydaje się sporadyczny i nieplanowany, ale ucieleśnia zaraźliwą energię. Jest to nieuchwytna natura ukazanego działania.

2N0A0885.jpg
bottom of page