top of page

"Wooden Sea"
painting

20 x 20 cm

wsea2.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
rwooden sea.jpg

Neither dripping nor bleeding down the edge of the canvas, an incredibly thick application of paint forms a rippling surface that juxtaposes with the soft and delicate field of beige paint. The intentionality to create these forms creates the appearance of barreling waves. Their color darkens as they retreat to the edges, much like the growing depths of the sea. While at first, we may think we are staring overhead at the vastness of a landscape where land meets the water, the waves begin to transform. Their edges now resemble a close look at the bark of a tree. Where we once stood far above the Earth, we are now confronted with a sense of the terrestrial, a tree colliding with the openness of its surroundings.

Nie kapie ani nie spływa po krawędzi płótna, niesamowicie gruba warstwa farby tworzy falującą powierzchnię, która kontrastuje z miękkim i delikatnym polem beżowej farby. Zamierzenie tworzenia tych form stwarza wrażenie beczkowatych fal. Ich kolor ciemnieje, gdy wycofują się na brzegi, podobnie jak rosnące głębiny morskie. Choć na początku może nam się wydawać, że patrzymy nad głową na bezkres krajobrazu, w którym ląd styka się z wodą, fale zaczynają się zmieniać. Ich krawędzie przypominają teraz bliskie spojrzenie na korę drzewa. Tam, gdzie kiedyś znajdowaliśmy się wysoko nad Ziemią, teraz mamy do czynienia z poczuciem ziemstwa, drzewa zderzającego się z otwartością otoczenia.

bottom of page