top of page

"Snow Flow"
painting

40 cm x 40 cm
acrylic on linien canvas

to to to.jpg
123_edited.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

A field of white, like pure snow in a swirling and impenetrable blizzard, cracks as it disperses in icy fragments. Between them,
a delta of brown streams flows down from above.
A mudslide and an avalanche converge expressing the powerful, uncontrollable, and unpredictable actions of the natural world. These feats of weather continue to shape and reform the Earth we stand on. In the beauty of the destruction they wield, we must question the dominion of mankind in the face of the elements.

Pole bieli, niczym czysty śnieg w wirującej i nieprzeniknionej zamieci, pęka, gdy rozpada się na lodowe fragmenty. Pomiędzy nimi spływa z góry delta brązowych strumieni. Lawina błotna i lawina zbiegają się, wyrażając potężne, niekontrolowane i nieprzewidywalne działania świata przyrody. Te zjawiska pogodowe w dalszym ciągu kształtują i reformują Ziemię, na której stoimy. W pięknie zniszczenia, jakie powodują, musimy zakwestionować panowanie ludzkości w obliczu żywiołów.

IMG_2843.jpg

S N O W
F L O W

bottom of page