top of page

"Wild Snakes"

20 x 20 cm

wild snakes2.jpg
2N0A0810.jpg
wildsanakes.jpg

At first glance, the brown and reddish tones combined with the gritty textural elements of the paint may have mistaken the piece for a topographical survey. As we look closer, the veins of the piece begin to slither beneath the surface. Escaping in all directions like wild snakes. While their true forms never reveal themselves, their uncontrollable nature emanates from the piece. They constantly move, stretch, and slip away as they form their intricate web of wriggling bodies, yet they elude our grasp.

Na pierwszy rzut oka brązowe i czerwonawe odcienie w połączeniu z szorstkimi elementami tekstury farby mogły pomylić ten egzemplarz z badaniem topograficznym. Gdy przyjrzymy się bliżej, żyły elementu zaczynają pełzać pod powierzchnią. Uciekając we wszystkich kierunkach jak dzikie węże. Chociaż ich prawdziwe formy nigdy się nie ujawniają, z dzieła emanuje ich niekontrolowana natura. Nieustannie się poruszają, rozciągają i wymykają się, tworząc zawiłą sieć wijących się ciał, a mimo to wymykają się naszemu uściskowi.

bottom of page