top of page

"War I"

50 x 50 cm

W.jpg

In a cacophonous eruption, the realms of light and dark clash with one another. A jarring collision of gestural brushstrokes, etches at the surface, and scraping of the canvas transforms the artist’s hand into the architect of war itself. Smoldering blacks and fiery reds consume the piece. The eye is forced to move from corner to corner as if watching the action unexpectedly unfold. We are consumed by the radiating heat of the siege.

"Wojna I"

50 x 50 cm

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
w2.jpg

W kakofonicznej erupcji królestwa światła i ciemności zderzają się ze sobą. Drażniące zderzenie gestów pędzla, rycin na powierzchni i skrobania płótna przekształca rękę artysty w samego architekta wojny. Tląca się czerń i ognista czerwień pochłaniają całość. Oko jest zmuszone do przemieszczania się od kąta do rogu, jakby obserwowało niespodziewany rozwój akcji. Jesteśmy pochłonięci przez promieniujący żar oblężenia.

2N0A0595.jpg
2N0A0595.jpg
bottom of page